Yazılarımız

Tesla Akademi

ELEKTRONİĞİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ

Elektronik, bir disiplin olarak son yüzyılda önemini katlayarak artırmış ve birçok bilime de ön ayak olmuştur. Elektronik sistemler, hayatımızın her alanına yer edinmiş ve insan elinin ulaştığı her alanda elektronik büyük önem kazanmıştır.

Elektronik, çağa ayak uydurmak isteyen, yeni teknolojileri takip etmek isteyen kullanıcılar için öğrenilmesi gereken bir konudur. Kolay anlaşılabilir ve öğrenilebilir olması, devre tasarımının kolay ve esnek olması elektroniği cazip kılan özelliklerdir.

Teknik elemanlar, hızlı sanayileşmenin, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın en önemli unsurudur. Hızlı ve sürekli üretim, teknik elemanların aynı dili kullanmaları ile sağlanır. Elektroniklerin yaygınlaşması, üretim tekniklerinin hızlanması sonucu günlük yaşamda ve iş yerlerinde kullanılan aygıtların büyük bir bölümü elektronik ile üretilmeye başlamıştır.

Günümüzde elektronik birçok disiplin için temel oluşturmaktadır. Haberleşmeden otomasyona, inşaattan makinaya, robot ve mekanik sistemlerden tüm elektrik sistemlerine kadar birçok alanda elektronik kullanılmaktadır.

Mikroelektronik (Robotik Elektronik)

Elektroniğin Diğer Bilimlerle İlişkisi Mikroelektronik

Mikroelektronik; adından da anlaşılacağı üzere, elektronik devre ve bileşenlerinin çok küçük hale getirilerek çipler üzerinde konumlandırılmasını sağlayan bir elektronik koldur. Transistör, kapasitör, indüktör, diyot, direnç vb. elektronik maddelerin mikroelektronik eşdeğeri mevcuttur. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte ürünlerin boyutlarında da önemli tasarım değişikliklerine gidilmiş, özellikle de ilk bilgisayar, ilk telefon gibi cihazların değişimini düşündüğümüzde, bu alanda yapılan çalışmaların önemini daha iyi anlamaktayız.

Endüstriyel Elektronik

Elektroniğin Diğer Bilimlerle İlişkisi Endüstriyel Elektronik

Endüstriyel Elektronik, elektroniğin sanayide kullanılmasının ilkelerini açıklayan bir alandır. Endüstriyel Elektronik, temel elektronik konusunda bilgi sağlayan, sanayide kullanılan elektronik sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen bir disiplindir. Endüstriyel Elektronik, bütün bilgisayar ağ sistemlerini kapsamaktadır.

Elektronik Otomasyon

Elektroniğin Diğer Bilimlerle İlişkisi Elektronik Otomasyon

Endüstride kolay ve güvenilir üretim yönetimi, temelde süreçlerin doğru işletilmesi ve her adımında kontrol edilmesiyle mümkündür. Bu şekilde bir süreci planlarken, daha az insan gücü ile daha çok kontrollü ve kaliteli üretim için en iyi yardımcımız elektronik otomasyon olacaktır. Otomatik kontrol, endüstride ilk yerleşmeye başladığı tarihte pek çok sistem rölelerle veya özel olarak tasarlanmış elektronik kartlarla kontrol ediliyordu. Bu sistemlerin çok maliyetli olması yanında karmaşık yapısı, arıza takibinin zorluğu ve yeni teknolojik gelişmelere açık olmaması gibi daha birçok sorunu da beraberinde getirmekteydi. Aynı zamanda reçete işleme, veri toplama, değerlendirme ve raporlama özelliklerinde yoktu. İşte bu nedenlerden dolayı PLC’ler (programlanabilen kontroller) ve SCADA (veri tabanlı gözetleme ve kontrol sistemeleri) doğdu. Bunlar elektronik otomasyon sistemlerinin bir parçasıdır.

Elektronik İletişim

Elektroniğin Diğer Bilimlerle İlişkisi Elektronik İletişim

Elektroniğin iletişimde kullanılması, yeni iletişim tekniklerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesi demektir. Günümüzde artan sınırsız elektronik ve iletişim imkanları bu doğrultuda bir gelişim sağlanmasını sağlamıştır. Gelişmiş internet ve bilgisayar ağları, haberleşme hizmetleri, telefon, fax ve altyapı sistemlerinin gelişmesini sağlamıştır.

Tesla Akademi, elektronik eğitimlerinden sonra; dünyastandartlarında sayısal elektronikte kullanılan sayı sistemlerini, devreleri sadeleştirmede kullanılan boolean matematiğini, lojik devrelerde kullanılan entegreleri tanıyabilecek, tasarımını yapabilecek, lojik devrelerin sembollerini tanıyıp devre şemalarını kolaylıkla çizebilecek ve çizilmiş olan devre şemalarını da okuyabileceksiniz. Tesla Akademi, elektronik disipline ile ilgili kapsamlı bilgi ve becerileri öğretir.

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ