Yazılarımız

Tesla Akademi

ELEKTRİKSEL BÜYÜKKLER VE ÖLÇÜLMESİ EĞİTİMİ

Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi Eğitimi: Elektriksel büyüklükleri doğru ve güvenli olarak ölçebilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Elektriksel büyüklükler ve ölçülmesi eğitimi verilmesinin temel amacı ölçü aletlerine ait ortak özellikleri kavrayabilmenizi ve elektriksel büyüklükleri doğru olarak ölçebilmenizi sağlamaktır. Elektriksel büyüklükler ve ölçülmesi eğitimi tamamlandığında yapılacak ölçüm işlemine uygun ölçü aletini seçerek direnç ölçümü, kapasite ölçümü, endüktans ölçümü, akım ölçümü, gerilim ölçümü, frekans ölçümü, iş ve güç ölçümü yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi Eğitimi - Ölçü Aletleri

 • Ölçme Kavramı
 • Elektriksel Ölçü Aletleri
 • Yapılarına Göre Ölçü Aletlerinin Sınıflandırılması
 • Ölçülen Büyüklüğü Gösterme Şekillerine Göre Ölçü Aletleri
 • Kullanım Alanlarına Göre Ölçü Aletlerinin Sınıflandırılması
  • Elektriksel Ölçü Aletlerine İlişkin Bazı Tanımların İncelenmesi
  • Ölçü Aletleri İle İlgili Terimler
 • Ölçü Aletlerinde Doğruluk Derecesi Ne Anlama Gelir?
 • Ölçü Aletlerinde Duyarlılık Ne Anlama Gelir?
 • Ölçü Aletlerinde Sabite Kavramı
 • Ölçü Aletlerinde Ölçme Sınırının İncelenmesi
 • Ölçü Aletlerinde Ölçme Alanının İncelenmesi
 • Ölçü Aletlerinde Enerji Sarfiyatının İncelenmesi
 • Ölçü Aleti Seçme ve Kullanma İşlemleri
  • Analog Ölçü Aletleri İlgili Bilgiler
 • Analog Ölçü Aletlerine Ait Ortak Özelliklerin İncelenmesi
 • Analog Ölçü Aletlerinde Bulunan Mekanik Kısımların İncelenmesi
  • Dijital Ölçü Aletleri İlgili Bilgiler

2.     Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi Eğitimi - Direnç Ölçümü

 • Direnç ve İletken Kavramları
 • İletken Direncine Olan Etkilerin İncelenmesi
 • İletkenin Boyu İle Direnç Değeri Arasındaki İlişki
 • İletkenin Kesiti İle Direnç Değeri Arasındaki İlişki
 • İletkenin Cinsi İle Direnç Değeri Arasındaki İlişki
 • Direnç ve Sıcaklı Arasındaki İlişki
  • Direnç Ölçümü
 • Ohmmetre Kullanımı
 • Analog Ohmmetre Kullanımı
 • Dijital Ohmmetre Kullanımı

3.     Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi Eğitimi - Endüktans Ölçümü

 • Bobin Endüktansı
 • Endüktansı Etkileyen Unsurların İncelenmesi
 • Endüktans Ölçümü
 • Lermetre İle Endüktans Ölçümü

4.     Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi Eğitimi - Kapasite Ölçümü

 • Kondansatör Kapasitesi Nedir?
 • Kapasiteyi Etkileyen Unsurların İncelenmesi
 • Kapasite Ölçümü
 • LCR Metre Kullanımı

5.     Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi Eğitimi - Akım Ölçümü

 • Elektrik Akımı Nedir?
 • Akım Türleri
 • Doğru Akımın (DC) İncelenmesi
 • Alternatif Akımın (AC) İncelenmesi
  • Ampermetre Yapısının İncelenmesi
  • Ampermetre Nasıl Kullanılır?
  • Akım Trafosu Nasıl Kullanılır?
 • Akım Transformatörü Nedir?
  • Pens Ampermetreler Nasıl Kullanılır?

6.     Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi Eğitimi - Gerilim Ölçümü

 • Gerilim Nedir?
 • Voltmetre Yapısının İncelenmesi
 • Voltmetre Nasıl Kullanılır?

7.     Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi Eğitimi - Avometre Kullanımı

 • Avometre İle Ölçüm Yapma İlkeleri ve Avometre Kullanımı
 • Analog Avometre Kullanarak Ölçüm Yapmak
 • Dijital Avometre Kullanarak Ölçüm Yapmak

8.     Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi Eğitimi - Frekans Ölçümü

 • Frekans Nedir?
 • Frekansmetre Yapısının İncelenmesi

9.     Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi Eğitimi - İş ve Güç Ölçümü

 • Güç Ölçme İşlemi
 • Ampermetre ve Voltmetre Kullanımı
 • Wattmetre Yapısının İncelenmesi
  • İş Ölçme İşlemi
 • Sayaç Yapısının İncelenmesi

10.Elektriksel Büyüklükler ve Ölçülmesi Eğitimi - Osiloskop

 • Osiloskop Nedir?
 • Osiloskop İle Ölçülebilecek Değerlerin İncelenmesi
 • Osiloskop Kullanımı
 • Osiloskop Kullanarak Gerilimin Ölçülmesi
 • Osiloskop Kullanarak Frekansın Ölçülmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ