Elektrik Projeleri

Etiket Sayfası

Elektrik Projeleri Etiketli Sayfalar

Elektrik Eğitimi

Elektrik Eğitimi ile; elektrik kazalarına karşı korunma ve ilk yardım, akım, direnç, gerilim, ohm, kirşof kanunları, elektrik tesisatlarında kullanılan elemanlar ve tanıtılması konularını öğrenirsiniz.

Elektrik Eğitimi sonunda; zayıf akım tesisatları, haberleşme bildirim tesisatları, kuvvetli akım tesisatları, sayaçlar, tablolar, elektrik tesisatlarındaki korunma yöntemleri, elektrik tesisat yönetmeliği ve maliyet hesabı konularını öğrenmiş olursunuz.

Analog ve Sayısal Haberleşme Eğitimi

Analog ve Sayısal Haberleşme Eğitimi: Teknolojinin hızlı gelişimi, elektronik medya, internet ve kablosuz iletişimin de yaygınlaşmasına olanak sağlamıştır.

Elektronik cihazlarla haberleşme, günümüzde iletişim kavramına evrensel bir anlam katmış ve iletişimin büyük bir bölümü artık elektronik ortamda yapılır hale gelmiştir.

Analog ve sayısal haberleşme eğitimi amacı; analog ve sayısal haberleşme tekniklerinin kullanılmasını, haberleşme sistemlerinin mantığının kavranması ile ilgili bilgi ve beceriler öğretimini sağlamaktır.

 TESLA AKADEMİ