Yazılarımız

Tesla Akademi

DİREK TİPİ TRAFO ÖLÇÜM PANOLARI EĞİTİMİ

Direk Tipi Trafo Ölçüm Panoları Eğitimi: Direk tipi trafo ölçüm panosunun montajını ve bağlantılarını yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Direk tipi trafo ölçüm panoları eğitimi verilmesinin temel amacı standartlara, ilgili şartnameye, kuvvetli akım ve topraklama ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak alçak gerilim panosunu ve malzemelerini seçerek montaj işlemlerini yapabilmenizi sağlamaktır. Direk tipi trafo ölçüm panoları eğitimi tamamlandığında ilgili standartlar ve yönetmelikler doğrultusunda ölçüm panosu ve pano için gerekli olan malzemeleri seçebilir, montaj işlemlerini yürütebilir, bağlantı işlemlerini yapabilir ve ölçüm panosunun yerine montajını yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Direk Tipi Trafo Ölçüm Panoları Eğitimi - Ölçüm Panosu ve Ölçüm Panosu Malzemeleri

 • Ölçüm Panosu
 • Ölçüm Panosunun Görevi
 • Ölçüm Panosuna Ait Özellikler
  • Ölçüm Panosuna Ait Malzemelerin İncelenmesi
 • Bara ve Mesnet İzolatörü Kullanımı ve Özellikleri
 • Akım Trafosu Kullanımı ve Özellikleri
 • Akım ve Gerilim Klemensi Kullanımı ve Özellikleri
 • Devre Kesici Kullanımı ve Özellikleri
 • Ampermetre Kullanımı ve Özellikleri
 • Elektrik Sayacı Kullanımı ve Özellikleri
 • Sabit Kompanzasyon Kondansatörü Kullanımı ve Özellikleri
 • Anahtarlı Otomatik Sigorta Kullanımı ve Özellikleri

2.     Direk Tipi Trafo Ölçüm Panoları Eğitimi - Ölçüm Panosu Malzemelerinin Montajı

 • Ölçüm Panosuna Ait Malzeme Yerleşim Planının İncelenmesi
 • Montaj İşlemi İçin Gerekli Olan Ekipmanlar
 • Ölçüm Pano Malzemelerinin Yerine Montaj İşlemleri
 • Kompakt Şalterin Yerine Montajının Yapılması
 • Elektrik Sayacının Yerine Montajının Yapılması
 • Akım ve Gerilim Klemenslerinin Yerine Montajının Yapılması
 • Kondansatör, Ampermetre ve Sigortanın Yerine Montajının Yapılması

3.     Direk Tipi Trafo Ölçüm Panoları Eğitimi - Ölçüm Panosu Malzemelerine Ait Bağlantıların Yapılması

 • Ölçüm Panosuna Ait Bağlantı Şemasının İncelenmesi
 • Ölçüm Panosunda Kullanılan Bağlantı İletkenleri
 • Baraların İncelenmesi
 • Bağlantı Kablolarının İncelenmesi
  • Ölçüm Pano Bağlantılarında İşlem Sırası
 • Kompakt Şalter ve Bara Bağlantısı
 • Akım Trafo ve Sayaç Bağlantısı
 • Sabit Kompanzasyon Bağlantısı
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin İncelenmesi

4.     Direk Tipi Trafo Ölçüm Panoları Eğitimi - Ölçüm Panosunun Yerine Montajı

 • Ölçüm Pano Montaj Yerlerinin İncelenmesi
 • Yerine Montaj İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Giriş/Çıkış Bağlantılarının İncelenmesi
 • Pano Giriş/Çıkış Bağlantı Kablolarına Ait Özellikler
 • Pano Giriş/Çıkış Bağlantı Kablolarına Ait İşlem Sırası
  • Ölçüm Pano Malzemeleri İle İlgili Ayarlar ve Test İşlemleri
 • Kompakt Şalter İle İlgili Ayarlar ve Test İşlemleri
 • Sayaç ve Kompanzasyon İle İlgili Ayarlar ve Test İşlemleri
  • Ölçüm Panosu İçin Alınması Gereken Önlemler
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin İncelenmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ