Yazılarımız

Tesla Akademi

ÇEVRE KORUMA EĞİTİMİ

Çevre Koruma Eğitimi: Çevreyi korumak, çevre kirliliğine ve israfa karşı önlem almak için gerekli veri ve yeteneklerin kazandırıldığı bir eğitim materyalidir. Çevre koruma eğitiminin genel amacı bu eğitim ile çevre koruma hakkında gerekli verileri kavrayarak mesleğinizi yaparken çevre korumaya da katkıda bulunabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Çevre Koruma Eğitimi - Çevre

o Çevre Sorunları Nelerdir?

o Çevreye İlişkin Tanımlar Nelerdir?

§ Alıcı Ortamlar Nelerdir?

§ Atık Nedir?

§ Geri Kazanım (Geri Dönüşüm) Nedir?

§ Çevre Hakkı Nedir?

§ Çevre Kirliliği Nedir?

§ Ekoloji Nedir?

§ Doğa Nedir?

§ Yaşam Kalitesi Nedir?

§ Çevre Koruma Nedir?

o Çevreyi Koruma Tedbirler Nelerdir?

o Sektörel Sorunlardan Kaynaklanan Sorunlar Nelerdir?

2. Çevre Koruma Eğitimi – Doğa Kirliliği

o Hava, Su ve Toprak Kavramları Nelerdir?

o Hava Kirliliğinin Sebepleri Nelerdir?

§ Şehirleşme ve Konutların Isıtılması Nasıl Yapılır?

§ Endüstrileşme Nedir?

§ Motorlu Taşıtlar Nelerdir?

§ Atmosferik Özellikler Nelerdir?

o Hava Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri Nelerdir?

§ İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

§ Tabiata Etkileri Nelerdir?

o Hava Kirliliğini Önleme Çalışmaları Nelerdir?

o Su Kirliliğinin Tanımı ve Su Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

§ Tarımsal Faaliyetlerin Neden Olduğu Kirlilik Nedir?

§ Sanayi Faaliyetlerinin Neden Olduğu Kirlilik Nedir?

§ Yerleşim Yerlerindeki Atıkların Neden Olduğu Kirlilik Nedir?

o Su Kirliliğinin Çevresel Etkileri Nelerdir?

§ İnsan Sağlığına Etkisi Nedir?

§ Doğaya Etkisi Nedir?

o Su Kirliliğinin Önlenmesi Nasıl Yapılır?

o Toprak Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir?

§ Endüstriyel Kirlilik Nedir?

o Toprak Kirliliğinin Önlenmesi Nasıl Yapılır?

o Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri Nelerdir?

§ Erozyonun Etkileri Nelerdir?

§ Yaşlık ve Çoraklığın Etkileri Nelerdir?

§ Taşlık ve Kayalığın Etkileri Nelerdir?

§ Gübre ve Gübrelemenin Etkileri Nelerdir?

3. Çevre Koruma Eğitimi - Gürültü

o Gürültünün Kaynakları Nelerdir?

§ Yapı İçi Gürültüler Nelerdir?

§ Yapı Dışı Çevre Gürültüleri Nelerdir?

§ Doğal Gürültüler Nelerdir?

§ Elektromanyetik Kirlilik Nedir?

o Gürültünün İnsan ve Çevresine Etkileri Nelerdir?

§ İşitme Sistemine Etkisi Nedir?

§ Fizyolojik Etki Nedir?

§ Psikolojik Etki Nedir?

o Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi Nasıl Yapılır?

o Gürültü Kirliliğiyle İlgili Yasal Hak ve Sorumlulukları Nelerdir?

4. Çevre Koruma Eğitimi - Enerji

o Enerji Kaynakları

§ Yenilenemez Enerji Kaynakları Nelerdir?

§ Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

  • Jeotermal Enerji Nedir?
  • Güneş Enerjisi Nedir?
  • Nükler Enerji Nedir?

o Enerji Kaynaklarını Ekonomik ve Verimli Kullanma Yolları Nelerdir?

o Çevreyi ve İnsan Sağlığını Tehdit Edici Enerji Kaynaklarına Karşı Önlemler Nelerdir?

o Yeni ve Temiz Enerji Kaynakları Nelerdir?

5. Çevre Koruma Eğitimi - İsraf

o İsrafla İlgili Kavramlar Nelerdir?

o İsraf Çeşitleri Nelerdir?

§ Ekmek İsrafı Nedir?

§ Su İsrafı Nedir?

§ Enerji İsrafı Nedir?

o İsrafa Neden Olan Sebeplerin Nedenleri Nelerdir?

§ Toplu Yaşam Alanları Nelerdir?

o Aile ve Ülke Ekonomisine Verdiği Zararlar Nelerdir?

o İsrafı Azaltacak Çözüm Yolları Nelerdir?

§ İnsanlar Ekmek İsrafını Önlemek İçin İhtiyacı Kadar Alıp Tüketilmeli

§ Ekmek Atıklarını Değerlendirerek Geri Kazanım Nedir?

§ Su ve Enerji İsrafını En Aza İndirecek Önlemler Nelerdir?

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ