Yazılarımız

Tesla Akademi

BİNA İÇİ HABERLEŞME ANKASTRE TESİSATI EĞİTİMİ

Bina İçi Haberleşme Ankastre Tesisatı Eğitimi: Bina içi haberleşme ankastre tesisatını yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Bina içi haberleşme ankastre tesisatı eğitimi verilmesinin temel amacı bina içi ankastre telefon tesisatına ait montaj ve test işlemlerini yapabilmenizi sağlamaktır. Bina içi haberleşme ankastre tesisatı eğitimi tamamlandığında bina içi haberleşme tesisatının kurulumunda gerekli olan alet ve cihazları tespit edebilir, montaj krokisi çizebilir ve dâhilî tesisata ait montaj işlemlerini yapabilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Bina İçi Haberleşme Ankastre Tesisatı Eğitimi - Bina İçi Ankastre Telefon Tesisatı

 • Bina İçi Telefon Tesisatı Nedir?
 • Bina İçi Haberleşme Tesisatı İçin Gerekli Olan Cihazlar
 • Telefon Santrali ve Özellikleri
 • Özel Telefon Seti ve Özellikleri
 • Telefon Makinesi ve Özellikleri
 • Faks Cihazı ve Özellikleri
 • Modem ve Özellikleri
 • Yedek Besleme Ünitesi ve Özellikleri
  • Bina İçi Telefon Tesisatında Kullanılacak Olan Birimlere Ait Montaj Krokisi
 • Projede Kullanılan Semboller ve İşaretleri
 • Bina İçi Telefon Tesisatı Projesi İçin Uyulması Gereken Şartlar
 • Örnek Montaj Krokisi Çizimleri
  • Bina İçi Haberleşme Tesisatında Kullanılan Malzemeler
 • Bina İçi Haberleşme Tesisatında Kullanılan Kablolar
 • Kablo Kanalları
 • Terminal Kutusu, Terminal Bloğu, Telefon Fişi, Telefon Prizi ve Soketler
 • Bağlantı Elemanları
 • Soket Pensesi Ve Soketler

2.     Bina İçi Haberleşme Ankastre Tesisatı Eğitimi - Bina İçi Ankastre Telefon Tesisatının Montajı

 • Terminal Kutularının Monte Edilmesi
 • Bina Terminal Kutusu Montajının İncelenmesi
 • Kat Terminal Kutusu Montajının İncelenmesi
 • Dairelere Giden Kablolar İçin Kroki Çizilmesi İşleminin İncelenmesi
  • Bina İçi Telefon Tesisatı İle İlgili Kablo Bağlantılarının İncelenmesi
  • Bina İçi Telefon Tesisatı İle İlgili Priz ve Soket Bağlantılarının İncelenmesi
  • Türk Telekom Şebekesi İle İrtibat Kurulması
  • Bina İçi Telefon Tesisatını Topraklama İşlemi
  • Santral ve Çevre Birimlerine Ait Montaj İşlemleri
 • Bina İçi Telefon Santrali Montajının İncelenmesi
 • Yedek Besleme Ünitesi Montajının İncelenmesi
 • Santral ve Çevre Birimlerinin Test Edilmesi
  • Santralin Programlanması İşlemi
 • Santral Markasına Uygun Komut Kullanılması
 • Programlama İçin Konsol Kullanılması
 • PC Programı Üzerinden Santralin Programlanması
 • Santral İle Uzaktan Telefon Bağlantısı Kurularak Santralin Programlanması
  • Dâhilî Tesisatta Uygulanması Gereken Hususlar
  • Sistemi Kontrol ve Test Etme İşlemleri
 • Sistem Kontrol Formları
 • Sistem Kontrolü ve Form Doldurma İşlemleri
 • Kullanıcının Sistemin Çalışması Hakkında Bilgilendirilmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ