Yazılarımız

Tesla Akademi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ EĞİTİMİ

Bilgisayar Destekli Proje Çizimi Eğitimi: Bilgisayar destekli çizim programı ile temel geometrik şekilleri kullanarak elektrik - elektronik projelerini bilgisayar ortamında çizebilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Bilgisayar destekli proje çizimi eğitimi verilmesinin temel amacı bilgisayar ortamında paket program yardımıyla teknik resim standartlarına uygun olacak şekilde geometrik çizimler yapabilmenizi ve elektrik - elektronik projeleri hazırlayabilmenizi sağlamaktır. Bilgisayar destekli proje çizimi eğitimi tamamlandığında iki boyutlu çizim programını kullanabilir, temel geometrik çizim uygulamaları yapabilir ve bilgisayar ortamında mesleki projeler çizebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Bilgisayar Destekli Proje Çizimi Eğitimi - Bilgisayar Destekli Çizim Programı

 • Program Özelliklerinin İncelenmesi
 • Programı Yüklemek
 • Programı Çalıştırmak
 • Programı Tanıtımı
 • Şablon Tanıtımı
 • Program Özelliklerinin İncelenmesi
  • Ana Menü ve Araç Çubukları
 • Dosya Açma ve Kapama İşlemleri
 • Kayıtlı Çizim Dosyasını Açmak
 • Dosya Kaydetme ve İsimlendirme İşlemi
 • Kayıtlı Dosyanın Düzenlenmesi
 • Programı Kapatma ve Çıkış Yapma İşlemleri
 • Büyütme ve Küçültme İşlemleri
 • Biçimsel Düzenleme İşlemleri

2.     Bilgisayar Destekli Proje Çizimi Eğitimi - Temel Geometrik Şekillerin Çizimi

 • Çizgi Çeşitlerinin İncelenmesi
 • Çizgi Çeşidini Seçmek
 • Çizgi Kullanımı
  • Çizgi İle İlgili İşlemler
 • Çizginin Taşınması
 • Çizgi Boyutunun Düzenlenmesi
 • Çizginin Döndürülmesi
 • Çizginin Kopyalanması
  • Çizginin Biçimsel Olarak Düzenlenmesi
  • Çizgilerin Gruplanması İşlemi
  • Çizgi Kullanım Alanları
  • Norm Yazı Kullanımı
  • Doğruya Dik Çizilmesi
 • Osnap Komutu İle Üzerindeki Bir Noktadan Dik Çizme İşlemi
 • Osnap Komutu İle Dışındaki Bir Noktadan Dik Çizme İşlemi
  • Açılı Doğru Çizimi
  • Geometrik Şekil Çizimi
 • Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çokgen Çizme İşlemleri
 • Yay ve Çember Çizme İşlemleri
 • Geometrik Şekillerin Düzenlenmesi ve Biçimlendirilmesi
 • Norm Yazı Ekleme İşlemi
  • Geometrik Şekil Ölçülerinin Değiştirilmesi
  • Katmanların Düzenlenmesi
 • Katman Özelliklerinin İncelenmesi
 • Katman Seçim İşlemleri
 • Katman Ayarlarının Düzenlenmesi

3.     Bilgisayar Destekli Proje Çizimi Eğitimi - Mesleki Projelerin Çizimi

 • Aydınlatma Projelerinin Bilgisayar Ortamında Çizilmesi
 • Proje Kapağı
 • İçindekiler Bölümü
 • Sembol Tablosu Çizimi
 • Vaziyet Planı Çizimi
 • Mimari Plan Çizimi
 • Yerleşim Planı Çizimi
 • Elektrik Hattı Çizimi
 • Kolon Şeması Çizimi
 • Tablo Yükleme Cetvelinin Çizimi
 • Gerilim Düşümünün Hesaplanması
 • Akım Değerleri Tablosu
 • Aydınlatma Hesapları
 • Panolar, Tablo Ölçüleri, Topraklama ve Detay Şemaları
  • Kuvvet Tesisat Projelerinin Bilgisayar Ortamında Çizilmesi
 • Proje Kapağı Oluşturmak
 • İçindekiler Kısmının Hazırlanması
 • Kullanılan Sembollere Ait Tablonun Hazırlanması
 • Vaziyet Planı
 • Mimari Plan
 • Yerleşim Planı
 • Elektrik Hatları
 • Kolon Şemaları
 • Tablo Yükleme Cetvelleri
 • Gerilim Düşümü Hesaplaması
 • Akım Değerleri Tablosunun Hazırlanması
 • Aydınlatma Hesapları
 • Topraklama Sistemi, Panolar ve Detay Şemaları
 • Kullanılan Malzemeler ve Maliyet Hesapları
 • İş Başlama ve İş Bitimi Formları
 • Muayene Formu
  • Sarım Şemalarının Bilgisayar Ortamında Çizilmesi
 • Endüvi Sarım İşlemi
 • Stator Sarım İşlemi
  • Alarm ve Güvenlik Sistemleri Projelerinin Bilgisayar Ortamında Çizilmesi
 • Proje Kapağı
 • İçindekiler Bölümü
 • Proje Sembolleri Tablosu
 • Vaziyet Planları
 • Mimari Planlar
 • Yerleşim Planları
 • Malzeme Listeleri ve Maliyet Hesapları
 • İş Bildirim Formları
  • Işıklandırma ve Ses Sistemleri Projelerinin Bilgisayar Ortamında Çizilmesi
 • Proje Kapağının Hazırlanması
 • İçindekiler Kısmının Hazırlanması
 • Proje Sembollerinin Tabloda Gösterilmesi
 • Vaziyet Planlarının Çizimi
 • Mimari Planların Çizimi
 • Yerleşim Planlarının Çizimi
 • Malzemelerin Listelenmesi ve Maliyetlerin Hesaplanması
 • İşe Başlama ve İşi Bitirme Formları
  • Ortak Anten Tesisatı Projelerinin Bilgisayar Ortamında Çizilmesi
 • Proje Kapağı Oluşturmak
 • İçindekiler Bölümünü Hazırlamak
 • Proje Sembollerine Ait Tabloyu Çizmek
 • Vaziyet Planlarını Çizmek
 • Mimari Planları Çizmek
 • Yerleşim Planlarını Çizmek
 • Malzeme Listesi Doğrultusunda Maliyet Hesabını Yapmak
 • Bildirim Formları Hazırlamak
  • Haberleşme Sistemleri Projelerinin Bilgisayar Ortamında Çizilmesi
 • Proje İçin Kapak Tasarlanması
 • İçindekiler Bölümünün Hazırlanması
 • Projede Yer Alan Sembollere Ait Tablonun Çizilmesi
 • Vaziyet Planlarının Çizilmesi
 • Mimari Planların Çizilmesi
 • Yerleşim Planlarının Çizilmesi
 • Malzeme Listeleri ve Maliyet Hesapları
 • İşe Başlama ve İşi Bitirme Formlarının Hazırlanması

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ