Yazılarımız

Tesla Akademi

ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Asenkron Motor Kumanda Teknikleri Eğitimi: Kumanda devre elemanlarını tanıyabilme, asenkron motor kumanda tekniklerini ve asenkron motorlara yol verme tekniklerini uygulayabilme, ilgili bağlantıları yapabilme ve kumanda tekniklerini uygulayabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

Asenkron motor kumanda teknikleri eğitimi verilmesinin temel amacı kumanda ve güç devresini ilgili standartlar ve yönetmelikler doğrultusunda kurabilmenizi sağlamaktır. Asenkron motor kumanda teknikleri eğitimi tamamlandığında kumanda ve güç devreleri çizebilir, kurabilir, arıza tespiti ve bakım işlemlerini yürütebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     Asenkron Motor Kumanda Teknikleri Eğitimi - Güç ve Kumanda Şemaları

 • Kumanda ve Güç Devrelerinde Kullanılan Semboller
 • Devre Şemaları
 • Güç Devresi Çiziminin İncelenmesi
 • Kumanda Devresi Çiziminin İncelenmesi
 • Tanıtma Amaçlı Kullanılan Şema İşaretlerinin İncelenmesi

2.     Asenkron Motor Kumanda Teknikleri Eğitimi - Kumanda ve Güç Devresi Kurulum İşlemleri

 • Motor Kumanda Teknikleri
 • Bir Yönde Sürekli Olarak Çalıştırma Tekniğinin İncelenmesi
 • Birden Çok Kumanda Merkezi Kullanma Tekniğinin İncelenmesi
 • Paket Şalterlerini Kullanma Tekniğinin İncelenmesi
 • Motorun Kilitleme Devrelerini Kullanma Tekniğinin İncelenmesi
 • Asenkron Motoru Zaman Ayarlı Olarak Çalıştırma Tekniğinin İncelenmesi
 • Asenkron Motoru Hareket Sınırlamaları Doğrultusunda Çalıştırma Tekniğinin İncelenmesi
 • Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Asenkron Motoru Çalıştırma Tekniğinin İncelenmesi
 • PTC Bağlantı ve Faz Koruma Rölesi Kullanılan Asenkron Motoru Çalıştırma Tekniğinin İncelenmesi
 • Faz Sırası Rölesi Kullanılan Asenkron Motoru Sabit Yönlü Olarak Çalıştırma Tekniğinin İncelenmesi
 • Aşırı ve Düşük Gerilim Rölesi Kullanılan Asenkron Motoru Çalıştırma Tekniğinin İncelenmesi
 • Sıvı Seviye Rölesi Kullanılan Asenkron Motoru Çalıştırma Tekniğinin İncelenmesi
 • Sağ-Sol Rölesi Kullanılan Asenkron Motoru Çalıştırma Tekniğinin İncelenmesi
  • Örnek Otomatik Kumanda Uygulamalarının İncelenmesi

3.     Asenkron Motor Kumanda Teknikleri Eğitimi - Kurulan Sistemleri Test Etme İşlemleri

 • Güvenli Çalışma Ortamının Sağlanması
 • Sisteme Enerji Girişinin İncelenmesi
 • Çalışma Parametrelerinin Uygunluğunun İncelenmesi
 • Sistemdeki Hareket Bütünlüğünün İncelenmesi
 • Sistemin İstenildiği Gibi Çalışıp Çalışmadığının İncelenmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ