Yazılarımız

Tesla Akademi

ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ

Günümüzde özellikle Elektrik, Elektrik – Elektronik Mühendisliklerinde büyük bir öneme sahip olan devre konusu aslında son zamanlarda artan teknolojik cihazların hepsinde yer almaktadır. Bu da bize devrelerle ilgili olarak bilgi sahibi olmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda yazımızda sizlerle alternatif akım devreleri konusunda bilgi sahibi olarak konuyu ana hatlarıyla işleyeceğiz. Böylecealternatif akım nedir sorusuna cevap verebilecek hale geleceksiniz ve ayrıca da doğru akım devreleri ile alternatif akım devreleri arasındaki farkları kavrayabileceksiniz.

Alternatif akım devreleri kabaca, endüstriyel otomasyon teknolojileri ile ilgili olarak bilinmesi gereken elektrik devre analizi ve devre elemanları özellikleri konusunu kapsayan ve günlük hayatta tabir edilen akım, gerilim, güç, enerji ve frekans gibi elektriksel büyüklüklerin bulunduğu bir konudur. Konuyu daha anlaşılır kılmak için alternatif akımın tanımını yapalım.

Alternatif Akım Devreleri

Alternatif Akım Nedir?

Alternatif akım, zamana bağlı periyodik olarak yönü ve şiddeti değişen akım türüdür. Sinüs dalgası alternatif akımın ve gerilimin temelidir. Sinüzoidal dalga olarak da ifade edilen alternatif akım genel olarak elektrik santrallerinde bulunan alternatörler tarafından üretilirler. İsterseniz biraz da alternatif akım ile ilgili temel kavramlarla devam edelim.

Frekans

Bir nevi sinüs fonksiyonu özelliği taşıyan sinüzoidal alternatif akım, eğrinin sıfır düzeyinden başlayıp pozitif maksimum değere yükselir, ardından düşerek sıfır seviyesine ya da negatif maksimum değere inerek bu aşamadan sonra tekrar sıfıra ulaşır. Bu durum alternatif ‘alternatif akımın bir saykılı’ olarak ifade edilir. Kısaca frekans, saniyede oluşan saykıl sayısıdır ve ‘ f’ ile ifade edilir.

Alternatif Akım Devreleri

Periyot

Alternatif akım devrelerinde bir saykılın tamamlanması için geçen süreye periyot denmektedir. Periyot ‘T’ harfi ile gösterilmektedir ve birimi saniyedir.

T = 1 / f

Alternans

Bir sinüs eğrisinde bulunan gerilim değeri sıfırdan başlayarak yükselir ve 90 derecelik değere ulaşır. Ardından azalarak 180 derecede sıfır değerine ulaşır. Bu durum pozitif alternans olarak ifade edilir. 180 dereceden sonraki ve 360 dereceye kadar görülen ters yöndeki eğri ise negatif alternans’tır.

Alternatif Akım Devre Çeşitleri

Bir devrede alternatif akım oluşabilmesi için bazı devre elemanlarının bir arada bulunması gereklidir. Bu elemanlarla kurulan devrelerin kurulması ile alternatif akım oluşacaktır. Aşağıda alternatif akımın oluşabilmesi için gereken elemanların listesi verilmektedir.

1. Direnç – bobin seri devresi (R – L seri devresi)

2. Direnç – kondansatör seri devresi (R – C devresi)

3. Direnç – bobin – kondansatör seri devresi (R – L – C seri devresi)

4. Direnç – bobin paralel devresi (R – L paralel devresi)

5. Direnç – kondansatör paralel devresi (R – C paralel devresi)

6. Direnç – bobin – kondansatör paralel devresi (R – L – C paralel devresi)

7. Diğer seri – paralel devreler

Yukarıda ifade edilen devreler arasında özellikle alternatif akım RLC devreleri konunun ileri safhalarını ifade eden ve gerçek anlamda alternatif akım uygulamalarının tasarlanıp uygulandığı devre çeşitleridir. Özellikle lisans seviyesinde gösterilen derslerde alternatif akım devreleri deney raporu hazırlama esnasında RLC devrelerinin yer aldığı uygulamalar konunun anlaşılırlığını ölçmede önemli bir noktaya sahiptir.

Alternatif Akım Devreleri

Alternatif Akım Devreleri Eğitimi

Bulunduğumuz yüzyılda hemen her konuda olduğu gibi internet üzerinden edinilebilecek alternatif akım devreleri pdf dokümanlarla bilgi seviyenizi artırabilirsiniz. Bu sayede karşılaşabileceğiniz alternatif akım devreleri soruları ile bilgilerinizi uygulayarak pekiştirme olanağı bulmanız mümkündür. Ayrıca doğru akım devreleri ders notları ile de alternatif akımla doğru akım arasındaki farkları irdeleyerek her iki devre çeşidinin avantaj ve dezavantajları ile uygulama alanlarını öğrenmeniz mümkündür.

Alternatif Akım Devreleri

Hayatımızı çevreleyen aygıt ve cihazların bazıların doğru akım devreleri bazılarında ise alternatif akım devreleri kullanılmaktadır. Her iki devrede kullanım alanı ve amaçlarına uygun olarak uzmanlarca hazırlanır. Siz de burada bahsedilen devre yapılarının nasıl olduğunu ve hangi görevleri yürüttüğü kavrayabilmek için özellikle alternatif akım devreleri konusunda bol araştırma ve uygulama yapmak koşuluyla bu konuda aklınızda yer alan soru işaretlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden işe koyulun ve eğitim konusunda hızlı bir başlangıç yapın.

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ