Yazılarımız

Tesla Akademi

AG DAĞITIM VE KOMPANZASYON PANOLARI EĞİTİMİ

AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları Eğitimi: AG dağıtım ve kompanzasyon panolarının montaj işlemlerini ve bağlantılarını yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

AG dağıtım ve kompanzasyon panoları eğitimi verilmesinin temel amacı AG (Alçak Gerilim) dağıtım ve kompanzasyon panolarına ait malzemeleri ilgili standartlar, şartnameler, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında seçebilmenizi ve montaj işlemlerini yürütebilmenizi sağlamaktır. AG dağıtım ve kompanzasyon panoları eğitimi tamamlandığında AG dağıtım ve kompanzasyon panolarına ait malzemeleri seçebilir, montaj ve bağlantı işlemlerini hatasız olarak yürütebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları Eğitimi - Alçak Gerilim (AG) Dağıtım ve Pano Malzemeleri

 • AG Panosu
 • Alçak Gerilim Panosunun Görevleri
 • Alçak Gerilim Panosunun Boyutları
 • Alçak Gerilim Panosunun Özellikleri
  • AG Pano Malzemelerinin İncelenmesi
 • Bara Kullanımı ve Özellikleri
 • Şalter Kullanımı ve Özellikleri
 • Akım Transformatörü Kullanımı ve Özellikleri
 • Mesnet İzolatörü Kullanımı ve Özellikleri
 • Pano İçi Priz, Lamba ve Sigorta Kullanımı

2.     AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları Eğitimi - Alçak Gerilim (AG) Dağıtım Panosu Montaj İşlemleri

 • AG Dağıtım Pano Yerleşim Planının İncelenmesi
 • AG Dağıtım Pano Malzemelerinin Boyutlarının İncelenmesi
 • AG Dağıtım Pano Malzemelerinin Montaj İşlemleri
 • Montaj İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Montaj İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • AG Dağıtım Pano Malzemelerine Ait Prensip Şemalarının İncelenmesi
  • Panoya Ait Bağlantı Şemasının İncelenmesi
  • Malzeme Bağlantılarının Yapılması
 • Bağlantı İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Bağlantı İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • AG Pano Montaj Yerleri
 • Dâhilî Tip Montajın İncelenmesi
 • Haricî Tip Montajın İncelenmesi
  • AG Pano Montaj Platformunun İncelenmesi
  • AG Pano Yerine Montaj İşlemleri
 • Yerine Montaj İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Montaj İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • AG Pano Giriş/Çıkış Bağlantılarının İncelenmesi
  • AG Pano Malzemeleri İle İlgili Ayarlar ve Test İşlemleri
  • AG Panosu İçin Alınması Gereken Önlemler

3.     AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları Eğitimi - Kompanzasyon Panosu ve Kompanzasyon Pano Malzemeleri

 • Kompanzasyon Panosunun İncelenmesi
 • Kompanzasyon Panosunun Görevleri
 • Kompanzasyon Panosunun Boyutları
 • Kompanzasyon Panosunun Özellikleri
  • Kompanzasyon Pano Malzemelerinin İncelenmesi
 • Bara Kullanımı ve Özellikleri
 • İletken Kullanımı ve Özellikleri
 • Akım Trafosu Kullanımı ve Özellikleri
 • Şalter Kullanımı ve Özellikleri
 • Ampermetre Kullanımı ve Özellikleri
 • Kondansatör Kullanımı ve Özellikleri
 • Sigorta Kullanımı ve Özellikleri
 • Kontaktör Kullanımı ve Özellikleri
 • Voltmetre Kullanımı ve Özellikleri
 • Kosinüsfimetre Kullanımı ve Özellikleri
 • Reaktif Güç Kontrol Rölesi Kullanımı ve Özellikleri

4.     AG Dağıtım ve Kompanzasyon Panoları Eğitimi - Kompanzasyon Panosu Montaj İşlemleri

 • Kompanzasyon Pano Malzemelerine Ait Boyutların İncelenmesi
 • Kompanzasyon Pano Yerleşim Planının İncelenmesi
 • Kompanzasyon Pano Malzemelerinin Montaj İşlemleri
 • Montaj İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Montaj İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Kompanzasyon Pano Malzemelerine Ait Prensip Şemalarının İncelenmesi
  • Kompanzasyon Panosuna Ait Bağlantı Şemasının İncelenmesi
  • Kompanzasyon Panosuna Ait Malzeme Bağlantılarının Yapılması
 • Bağlantı İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Bağlantı İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Kompanzasyon Pano Montaj Yerlerinin İncelenmesi
 • Dâhilî Tip Montaj
 • Haricî Tip Montaj
  • Kompanzasyon Pano Montaj Kaidesinin İncelenmesi
  • Kompanzasyon Panosunun Yerine Montaj İşlemleri
 • Yerine Montaj İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Montaj İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Kompanzasyon Pano Giriş Bağlantılarının İncelenmesi
 • Bağlantı İşlem Sırasının İncelenmesi
 • Bağlantı İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Kompanzasyon Pano Malzemeleri İle İlgili Ayarlar ve Test İşlemleri
  • Kompanzasyon Panosu İçin Alınması Gereken Önlemler
  • Dağıtım Panoları İçin Hazırlanan Teknik Şartnamenin İncelenmesi
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin İncelenmesi
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin İncelenmesi

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ