Yazılarımız

Tesla Akademi

AC VE DC MAKİNELER EĞİTİMİ

AC ve DC Makineler Eğitimi: Alternatif akım ve doğru akım makinelere ait devre bağlantılarını ve arıza tespit işlemlerini yapabilme yetisinin kazandırılmaya çalışıldığı bir eğitim materyalidir.

AC ve DC makineler eğitimi verilmesinin temel amacı AC (Alternative Current) ve DC (Direct Current) makinelerde bağlantıları ve arıza tespit işlemlerini yapabilmenizi sağlamaktır. AC ve DC makineler eğitimi tamamlandığında DC dinamo ve motorlar ile endüstriyel DC motorları çalıştırabilir, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütebilirsiniz; AC motorlar ile AC alternatörleri çalıştırabilir, bakım ve onarım faaliyetlerini yürütebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

1.     AC ve DC Makineler Eğitimi - Doğru Akım Kullanan Jeneratörler ve Motorlar

 • DC Üretimine İlişkin Esaslar
 • İndüklenmiş Gerilim ve Güç
 • DC Jeneratörlere Ait Çalışma Esaslarının İncelenmesi
 • Jeneratör (Generator) Komütasyon Kutbu ve Dengeleme Sargısı
 • DC Jeneratörlerin Yapısı ve Türleri
 • DC Jeneratörlerin Çalışma Sistemi
 • Dışarıdan Uyartımlı (İndüktör) Şönt Jeneratörlerin İncelenmesi
 • Kendinden Uyartımlı (İndüktör) Şönt Jeneratörlerin İncelenmesi
 • Kompunt Jeneratörlerin İncelenmesi
 • Seri Jeneratörlerin İncelenmesi
 • DC Jeneratörde Gerilim ve Polarite Miktarını Denetleme İşlemi
 • DC Jeneratörde Arıza Giderme İşlemleri
  • Doğru Akım Motorları
 • DC Motor Endüvisinin Yapısı
 • DC Motorların Gövde ve Statorları
 • Fırçalar
 • Motor Kapakları
  • DC Motorların Çalışma Esaslarının İncelenmesi
  • DC Motor Türleri
 • Doğal Mıknatıslı Motorlar
 • Seri, Paralel ve Bileşik Sargılı Motorlar
 • Fırçasız Motorlar
  • DC Motorlara Ait Mekanik Özelliklerin İncelenmesi
  • DC Motorların Seçilme Oranlarının İncelenmesi
  • DC Motorda Yön Değiştirme İşlemi
  • DC Motorda Hızın Denetlenmesi
  • DC Motor Kayıp Türleri
 • Bakır Kayıplarının İncelenmesi
 • Demir Kayıplarının İncelenmesi
 • Rüzgâr ve Sürtünme Kayıplarının İncelenmesi

2.     AC ve DC Makineler Eğitimi - Endüstriyel Doğru Akım Motorları

 • Endüstriyel Uygulamalarda Kullanılan DC Motorlara Ait Özellikler ve DC Motorların Avantajları
 • DC Motor Arızalarının Tespit Edilmesi
 • DC Motor Denetleyiciler

3.     AC ve DC Makineler Eğitimi - Alternatif Akım Motorları

 • 3 Faz Gerilimin Yapısı
 • 3 Faz Motora Ait Parçalar
 • Statorun İncelenmesi
 • Rotorun İncelenmesi
 • Motor Kapaklarının İncelenmesi
  • Alternatif Akım Endüksiyon Motorunun Çalışma Sistemi
 • Rotorda İndükleme
  • Motor Bağlantılarının İncelenmesi
 • Tork Hızı ve Beygir Gücü İle İlgili Bağlantı
 • Dönüş Yönünün Değiştirilmesi İle İlgili Bağlantı
 • Gerilimin Değiştirilmesi İle İlgili Bağlantı
 • Hızın Değiştirilmesi İle İlgili Bağlantı
  • Motor İle İlgili Bilgi Veren Levhalar
  • 3 Fazlı Senkron Motorların İncelenmesi
  • Alternatif Akım Tek Fazlı Motorların İncelenmesi
  • Tek Fazlı Motor Parçalarının İncelenmesi
 • Stator
 • Klemens
 • Rotor ve Yan Kapaklar
 • Merkezkaç Anahtarı
 • Aşırı Akım Rölesi
  • Tek Fazlı Motorlarda Hız ve Gerilim Değiştirme İşlemleri
  • Tek Fazlı Motorlarda Başlangıç Torkunu Arttırma İşlemleri
  • Küçük Güçlü Motorların İncelenmesi
 • Küçük Güçlü Motor Yapısı
  • Yardımcı Sargılı Bir Fazlı Motorların İncelenmesi
 • Zıt Elektromotor Kuvvetinin İncelenmesi
 • Yardımcı Sargılı Bir Fazlı Motor Uygulamalarının İncelenmesi
  • Yardımcı Sargılı Kalkış Kondansatörlü Bir Fazlı Motorların İncelenmesi
 • Yardımcı Sargılı Kalkış Kondansatörlü Bir Fazlı Motorda Elektrik Diyagramı
 • İki Devirli Yardımcı Sargılı Motor Elde Edilmesi
 • Devir Yönünü Değiştirme İşlemleri
 • Kondansatörlü Motorların Kullanım Alanları
 • Akım Rölesinin Çalışma Sistemi
  • Yardımcı Sargılı Kalkış ve Daimî Kondansatörlü Bir Fazlı Motorların İncelenmesi
 • Potansiyel Rölesinin Çalışma Sistemi
  • Yardımcı Sargılı Daimî Kondansatörlü Bir Fazlı Motorların İncelenmesi
 • Yardımcı Sargılı Daimî Kondansatörlü Bir Fazlı Motorlarda Hız Değiştirme İşlemi
 • Yardımcı Sargılı Daimî Kondansatörlü Bir Fazlı Motorlarda Gerilim Değiştirme İşlemi
 • Yardımcı Sargılı Daimî Kondansatörlü Bir Fazlı Motorlarda Devir Yönü Değiştirme İşlemi
  • Gölge Kutuplu Motorların İncelenmesi
  • Repülsiyon Motorların İncelenmesi
  • Üç Fazlı ve Bir Fazlı Motorlarda Onarım İşlemleri
 • Enerji Uygulandığında Motor Dönmüyor İse Kontrol Edilmesi ve Yapılması Gerekenler
 • Enerji Uygulandığında Rotor Dönmüyor İse Yapılması Gerekenler

4.     AC ve DC Makineler Eğitimi - Alternatif Akım Jeneratörleri

 • AC Jeneratörlerin Çalışma Sistemi
 • Statordaki AC Gerilimin Ölçülmesi
 • Üç Fazlı Gerilimin Üretilmesi
 • Jeneratörlerde Bakım ve Arıza Giderme İşlemleri

PAYLAŞ

 TESLA AKADEMİ